Duur­zaam­heid2023-03-07T12:29:48+01:00

Duurzaamheid

De ser­vi­ce van iZoof is twee­le­dig. We gaan voor duur­zaam­heid en daar­naast zet­ten we ons in als soci­a­le onder­ne­ming. Wat houdt dit in?

CO₂ bespa­ring

39.103.936

fijn­stof besparing

7.069

stik­stof besparing

23.545

bespa­ring parkeerruimte

291.691

Duur­zaam

Door de taxi­rit­ten die je met ons maakt, draag je actief bij aan een duur­za­me leefomgeving.

Soci­aal

iZoof richt zich niet alleen op een duur­zaam mili­eu, ook op de duur­zaam­heid van medewerkers.

Ga naar de bovenkant