Duur­zaam

Door de taxi­rit­ten die je met ons maakt, draag je actief bij aan een duur­za­me leef­om­ge­ving. Hier­mee bespa­ren we veel emis­sies. Het resul­taat? Min­der uit­stoot en een scho­ne­re lucht.

Als zake­lij­ke klant van iZoof ont­vang je jaar­lijks een per­soon­lijk duur­zaam­heids­cer­ti­fi­caat. Hier­op zie je exact hoe­veel emis­sies je als bedrijf hebt bespaard door gebruik te maken van de dien­sten van iZoof Elec­tric Taxi. Naast uit­stoot bespaar je ook flink op par­keer­ruim­te, omdat je geen eigen auto’s hoeft te parkeren.

Kort­om: Wil je als bedrijf een duur­za­me impact maken en bij­dra­gen aan een scho­ne­re leef­om­ge­ving? Kies dan voor de ver­voers­dien­sten van iZoof Elec­tric Taxi.