Soci­aal

iZoof richt zich niet alleen op een duur­zaam mili­eu, maar ook op de duur­zaam­heid van mede­wer­kers. Als soci­a­le onder­ne­ming bie­den we werk­ne­mers van bedrij­ven in de regio Haar­lem, die door omstan­dig­he­den hun werk niet goed meer kun­nen uit­voe­ren, de kans om bij iZoof Elec­tric Taxi aan de slag te gaan. Ze vol­gen bij­voor­beeld een oplei­ding tot taxi­chauf­feur of cen­tra­list en kun­nen ver­vol­gens re-integreren.

Neem con­tact op voor meer infor­ma­tie over onze opleidingstrajecten.