Terug naar overzicht

Duurzaamheids prestatie

Onze klanten dragen bij aan een schone lucht. Vanaf 2018 hebben zij, door te rijden in onze elektrische taxi’s, samen veel bespaard en daarmee bijgedragen aan een schonere lucht.

Rijden in taxi’s, in plaats van in eigen auto’s, scheelt daarnaast ook veel parkeerruimte. Er is sinds 2018 door de ritten met iZoof Electric Taxi veel parkeerruimte bespaard.

Om de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen ontvangen onze vaste kanten jaarlijks een eigen duurzaamheidscertificaat.

Wij hebben samen, sinds onze start, de volgende emissies bespaard:

CO₂ bespa­ring

29.528.150

fijn­stof besparing

5.407

stik­stof besparing

18.008

bespa­ring parkeerruimte

258.375