Leren en werken

Soms wordt het fysie­ke werk te zwaar, of lukt het men­sen om een ande­re reden niet meer hun werk goed uit te voe­ren. Dit was bij som­mi­ge mede­wer­kers van Spaar­ne­lan­den het geval. Ze wil­den wel graag aan het werk blij­ven, maar de baan pas­te niet meer bij ze. Spaar­ne­lan­den kwam op het idee om deze men­sen op te lei­den tot taxi­chauf­feur, direc­tie­chauf­feur of cen­tra­list voor iZoof. Een baan die toe­gan­ke­lijk is en wel goed past.

Werk je bij een orga­ni­sa­tie in de omge­ving van Haar­lem en her­ken je jezelf hier­in? Loop je ook tegen (fysie­ke) beper­kin­gen aan die het werk las­tig maken? Of heb je mede­wer­kers in dienst voor wie dit een fij­ne over­stap zou zijn? Neem direct con­tact met ons op. We ver­tel­len je graag meer over samenwerkingsmogelijkheden.

Want: Ieder­een ver­dient nieuwe arbeidskansen en werkgeluk.