Dit is onze nieuw­ste aanwinst

We heb­ben onze duur­za­me vloot uit­ge­breid met de nieuw­ste Audi e‑tron. Deze 100% elek­tri­sche auto heeft een gro­te actie­ra­di­us waar­door wij de toe­ne­men­de vraag van onze zake­lij­ke klan­ten nog beter kun­nen beant­woor­den. Deze auto is ide­aal voor direc­tie- en VIP-ver­voer. Ervaar zelf het com­fort van deze nieuw­ste aan­winst én onze ande­re luxe, duur­za­me taxi’s. Uiter­aard voor het ver­trouw­de gun­sti­ge tarief.

Wil jij een zake­lij­ke taxi­rit inplan­nen met deze auto, neem dan con­tact op met onze cen­tra­le via 023–5400600 of bestel direct een taxi.