Veel dank voor jouw bijdrage

Jij draagt bij aan een scho­ne­re lucht. Dank­zij de taxi­rit­ten die jij met ons maakt bespa­ren we veel emis­sies en dra­gen we bij aan een scho­ne­re lucht. Sinds de start van iZoof Elec­tric Taxi heb­ben we al meer dan 30.000 kilo­gram CO2 bespaard, ruim 5.000 gram fijn­stof, bij­na 20.000 gram stik­stof en 270.000 m2 par­keer­ruim­te bespaard.

Wist je trou­wens dat onze CO2 emis­sie­be­spa­ring nu gelijk staat aan de hoe­veel­heid CO2 die 1500 bomen per jaar opnemen?