Vei­lig naar je vac­ci­na­tie afspraak

Heb je een uit­no­di­ging ont­van­gen voor de vac­ci­na­tie­prik tegen het coro­na­vi­rus? Of ken je iemand die aan de beurt is voor de prik? We bren­gen jul­lie graag vei­lig en ver­ant­woord naar de vac­ci­na­tie afspraak.

Onze chauf­feur wacht tot je klaar bent en brengt je weer vei­lig thuis.
Je hoeft niet te beta­len voor de wachttijd.

Heb je vra­gen? Neem con­tact met ons op. We den­ken graag met je mee.