Nieuwe arbeidskansen

iZoof wordt onder­steund door Spaar­ne­lan­den. De filo­so­fie van de twee bedrij­ven slui­ten naad­loos op elkaar aan. Spaar­ne­lan­den zorgt goed voor haar leef­om­ge­ving én men­sen. Deze dienst­ver­le­ning wordt door­ge­trok­ken in iZoof Elec­tric Taxi. Mede­wer­kers van Spaar­ne­lan­den, die bij­voor­beeld werk­zaam zijn in de open­ba­re ruim­te, komen regel­ma­tig voor fysie­ke en men­ta­le uit­da­gin­gen te staan. Spaar­ne­lan­den vindt dat deze men­sen een goed alter­na­tief verdienen.

Een baan als cen­tra­list of chauf­feur bij iZoof is min­der fysiek, maar geeft een nieuwe invul­ling aan het wer­ken­de bestaan. Werk­ne­mers erva­ren meer balans en ple­zier. Ook dra­gen ze nog steeds bij aan een scho­ne en goed bereik­ba­re stad, net als in hun werk bij Spaar­ne­lan­den. Een win-win situatie.