Schiphol

Wil je zor­ge­loos op reis of reis je regel­ma­tig voor je werk naar de lucht­ha­ven? Bestel een­vou­dig en snel een elek­tri­sche taxi van of naar de lucht­ha­ven. We heb­ben vas­te, scher­pe tarie­ven zodat je altijd weet wat je van ons kan ver­wach­ten. Waar je ook naar toe gaat en hoe laat het ook is. Goed voor je por­te­mon­nee én het milieu.

Natuur­lijk kun­nen we je ook met de taxi naar een ande­re lucht­ha­ven bren­gen. Ook voor een rit van of naar een ande­re lucht­ha­ven bie­den we je een gun­stig tarief. Neem con­tact met ons op, zodat we dit met je kun­nen afspreken.

We han­te­ren vas­te tarie­ven van en naar Schip­hol. Staat jouw loca­tie niet in het over­zicht? Geen pro­bleem. Neem con­tact met ons op en we bespre­ken samen jouw reis en ritprijs.

Elek­tri­sche
iZoof auto
Elek­tri­sche
iZoof minibus
Aer­den­hout €45 €55
Ben­ne­broek €50 €60
Bent­veld €50 €60
Bloe­men­daal €50 €60
Haar­lem €45 €55
Heem­ste­de €45 €55
Over­veen €45 €50
Sant­poort-Noord €50 €60
Sant­poort-Zuid €50 €60
Spaarn­dam €45 €55
Vel­ser­broek €50 €60
Zand­voort €60 €70

*inclu­sief 9% BTW