Soci­al Enterprise2020-12-14T15:24:27+01:00

iZoof Soci­al Enterprise

Wij zijn een duur­zaam & soci­a­le onderneming

Meet the team

Ons team bestaat uit centralisten en chauffeurs en zij zijn stuk voor stuk goed opgeleid, professioneel en klantgericht. Zij hebben ruime ervaring met het vervoer van specifieke doelgroepen, waaronder directies, kinderen, ouderen en patiënten. Ook voor het vervoeren van pakketjes of spoedzendingen draaien zij hun hand niet om. Wij zorgen voor een snelle, veilige en betrouwbare service.

De sfeer is huiselijk

“Mijn avontuur bij iZoof Electric Taxi begon 2,5 jaar geleden als centralist. Ik was op dat moment opzoek naar een ...

Leuk en zeer lonend werk

“Mijn car­ri­è­re in de taxi­bran­che is begon­nen bij Taxi Cen­tra­le Haar­lem. In mijn tus­sen­jaar ben ik als full­ti­me chauf­feur en …

Een steen­tje bijdragen

“Het geeft mij veel vol­doe­ning om voor een bedrijf als iZoof Elec­tric Taxi te mogen wer­ken. Ik ben iemand die gelooft dat …

Een nieuw perspectief

“Na 12 jaar als eigenaar/directeur van Taxi Cen­tra­le Haar­lem bena­der­de de direc­teur van Spaar­ne­lan­den mij met …

Mak­ke­lij­ker dan voorheen

“Als taxi­chauf­feur ben ik begon­nen bij Taxi Cen­tra­le Haar­lem en heb de switch naar iZoof mee­ge­maakt. Ik vind het leuk om …

Direc­tie­ver­voer

Onze goed opge­lei­de direc­tie­chauf­feurs beschik­ken over het CCV-D1 cer­ti­fi­caat en zijn van­zelf­spre­kend discreet …

Cabin Crew vervoer

Wij ver­zor­gen crew ver­voer op con­tract­ba­sis en heb­ben dus veel erva­ring met het ver­voe­ren van cabinepersoneel …

Met ple­zier naar mijn werk

“Bij Spaar­ne­lan­den werk­te ik bui­ten bij de Rei­ni­ging en in het Wijk­team. Zwaar werk wat voor mij steeds moei­lij­ker werd en …

De bege­lei­ding is erg goed

In de twee­de helft van 2020 is onze chauf­feur Wil­lie met pen­si­oen gegaan, nadat hij bij­na twee jaar bij ons heeft …

Leuk team en een warm nest

“Hal­lo, even voor­stel­len ik ben Bou­ke, 61 jaar oud. Mijn loop­baan begon in 1997 bij de rei­ni­ging, des­tijds nog als …

Een lang­ver­wach­te wens

“Ik vind het leuk om voor iZoof te wer­ken. Met men­sen omgaan… en ik vind het fijn om in een elek­tri­sche auto te …

Hele fij­ne collega’s

“In mijn laat­ste jaar van de oplei­ding Niveau 4 ICT Appli­ca­tie ont­wik­ke­laar op het Nova Col­le­ge in Hoofd­dorp moest ik een …

Re-inte­­gra­­tie & detachering

In onze rui­me erva­ring als Soci­al Enter­pri­se heb­ben wij een kli­maat weten te cre­ë­ren waar­in er meer aan­dacht is voor …

iZoof Public Drive

In Haar­lem zag Spaar­ne­lan­den dat bewo­ners, bezoe­kers en onder­ne­mers zich meer en meer bezig­hou­den met …

TX-Keur

iZoof Elec­tric Taxi is gecer­ti­fi­ceerd met het TX-Keur, het offi­ci­ë­le lan­de­lij­ke kwa­li­teits­keur­merk voor taxivervoer …

Mobi­li­ty Hub

Vanaf het voorjaar van 2021 biedt iZoof een M.a.a.S. (Mobility as a Service) dienst aan het bedrijfsleven ...

Ga naar de bovenkant