Tarieven

iZoof Car iZoof Groups
Start­ta­rief €3,00 €6,00
Kilo­me­ter tarief €2,10 €2,70
Prijs per minuut €0,35 €0,40

*inclu­sief 9% BTW

We han­te­ren vas­te tarie­ven van en naar Schip­hol. Staat jouw loca­tie niet in het over­zicht? Geen pro­bleem. Neem con­tact met ons op en we bespre­ken samen jouw reis en ritprijs.

Elek­tri­sche
iZoof auto
Elek­tri­sche
iZoof minibus
Aer­den­hout €45 €55
Ben­ne­broek €50 €60
Bent­veld €50 €60
Bloe­men­daal €50 €60
Haar­lem €45 €55
Heem­ste­de €45 €55
Over­veen €45 €50
Sant­poort-Noord €50 €60
Sant­poort-Zuid €50 €60
Spaarn­dam €45 €55
Vel­ser­broek €50 €60
Zand­voort €60 €70

*inclu­sief 9% BTW

Typen auto’s

Elek­tri­sche iZoof auto: 1 t/m 4 personen
Elek­tri­sche iZoof mini­bus: van­af 5 t/m 8 personen,
Ben je met 1 t/m 4 per­so­nen, maar heb je meer dan drie gro­te kof­fers baga­ge? Boek dan de iZoof minibus.

Betaalop­ties

Je kunt bij de chauf­feur pin­nen, met cre­dit­card beta­len, con­tact afre­ke­nen of (wan­neer voor­af afge­spro­ken) ach­ter­af per fac­tuur betalen.

Wacht­ta­rief

Wil je heen én terug­ge­bracht wor­den, maar weet je niet hoe­lang je afspraak duurt? Geen pro­bleem. Wij wach­ten op je en rij­den je weer terug zodra het jou uit­komt. Het wacht­ta­rief bedraagt €44,92 (incl. BTW) per uur.