Terug naar overzicht

Wij han­te­ren scher­pe tarie­ven, die voor­af bij jou bekend zijn. Boven­dien reke­nen wij geen nacht­toe­slag of baga­ge­toe­slag. Je hoeft ook niets extra’s te beta­len als er meer­de­re men­sen mee­rei­zen of als je met je pin of cre­dit­card betaalt.

Wil je nog goed­ko­per uit zijn? Down­load onze app via de App Sto­re en Goog­le Play en rijd tot 25% voor­de­li­ger*.

Wan­neer je een iZoof Elec­tric Taxi op straat aan­houdt han­te­ren wij deze metertarieven:

iZoof Car iZoof Groups
Start­ta­rief €3,00 €6,00
Kilo­me­ter tarief €2,10 €2,70
Prijs per minuut €0,35 €0,40

*inclu­sief 9% BTW

Je kunt kie­zen voor twee type vervoersmiddelen:
iZoof Car: t/m 4 personen
iZoof Groups: van­af 5 t/m 8 per­so­nen of bij veel baga­ge (meer dan drie gro­te koffers)

Coro­na upda­te: De gezond­heid en vei­lig­heid van onze pas­sa­giers en chauf­feurs heb­ben bij ons de hoog­ste pri­o­ri­teit. Voor­dat je bij ons in de taxi instapt, stelt onze chauf­feur je een aan­tal gezondheidsvragen.

Het wacht­ta­rief bedraagt €44,92 (incl. BTW) per uur, dit bedrag wordt in reke­ning gebracht indien de pas­sa­gier niet op het afge­spro­ken tijd­stip aan­we­zig is. Indien een taxi op afroep wordt besteld, gaat het wacht­ta­rief in van­af het moment dat de taxi aankomt.

Het is ook moge­lijk één of meer­de­re taxi’s per uur te huren incl. chauf­feur. Mail voor een prijs­op­ga­ve naar taxi@izoof.com.

Betaalop­ties

Je kunt op ver­schil­len­de manie­ren beta­len. We reke­nen het liefst af via pin, of voor­af via de app. Natuur­lijk kun je ook con­tant of met cre­dit card afre­ke­nen. In som­mi­ge geval­len kun je ook ach­ter­af, per fac­tuur, betalen.