Ver­voer op maat

Voor lan­ge­re afstan­den (van­af 30 km enke­le reis) han­te­ren wij een spe­ci­aal tarief. Neem met ons con­tact op voor een offer­te op maat.

Heb je regel­ma­tig een taxi nodig, in bin­nen- of bui­ten­land, of ande­re ver­voers­dien­sten nodig? Ons team staat voor je klaar en geeft je een aan­bod op maat.

Of heb je een feest­je en je wilt niet meer terug­rij­den? Wij kun­nen jou en je auto alle­bei opha­len. Neem con­tact met ons op voor meer infor­ma­tie over ons Bob-arrangement.