Onli­ne reserveren

Bere­ken onli­ne snel en een­vou­dig het tarief voor jouw rit en bestel gemak­ke­lijk je taxi met een paar druk­ken op de knop.

TX-Keur

Wij zijn gecer­ti­fi­ceerd met het TX-Keur, het offi­ci­ë­le lan­de­lij­ke kwa­li­teits­keur­merk voor taxi­ver­voer. Dit garan­deert betrouw­baar­heid, vei­lig­heid, kwa­li­teit en klant­ge­richt­heid. Zor­ge­loos op reis dus met iZoof Elec­tric Taxi! Dé duur­za­me taxi in Haar­lem en omgeving.