De sfeer is huiselijk

“Mijn avon­tuur bij iZoof Elec­tric Taxi begon 2,5 jaar gele­den als cen­tra­list. Ik was op dat moment op zoek naar een bij­baan­tje en via col­le­ga Tuf­an ben ik bij iZoof terecht­ge­ko­men. Na een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek mocht ik gelijk de vol­gen­de dag begin­nen. Het was in het begin even wen­nen, maar heb het werk snel kun­nen leren. Na een aan­tal maan­den als cen­tra­list gewerkt te heb­ben, heb ik aan­ge­ge­ven dat ik ook als taxi­chauf­feur wil­de wer­ken. Bin­nen een aan­tal weken had ik mijn taxi-pas gehaald en kon ook als taxi­chauf­feur inge­zet wor­den. Momen­teel ben ik dus inzet­baar als cen­tra­list en taxi­chauf­feur. Die afwis­se­ling maakt het erg leuk om bij iZoof te wer­ken. We zijn met een klein team bij iZoof, hier­door is er een hui­se­lij­ke sfeer aan­we­zig en heb super aar­di­ge collega’s en mana­gers. Hier­door voel ik mij thuis en kom ik elke dag met ple­zier naar iZoof.”

Oguzhan, cen­tra­list en chauf­feur iZoof