Een lang­ver­wach­te wens

“Ik vind het leuk om voor iZoof te wer­ken. Met men­sen omgaan… en ik vind het fijn om in een elek­tri­sche auto te rij­den. Ik heb altijd zwaar werk gedaan bij Spaar­ne­lan­den en ik dacht dit is wel een mooie func­tie voor mij. Ik wordt al wat ouder. Door iZoof krijg ik de kans om fit ver­der te wer­ken. Ik heb altijd al taxi­chauf­feur wil­len wor­den, dit is voor mij een lang­ver­wach­te wens die in ver­vul­ling gaat.” iZoof zal ik zeker aan­be­ve­len aan ande­re par­tij­en en mensen.”

André, Chauf­feur iZoof