Een nieuw perspectief

“Na 12 jaar als eigenaar/directeur van Taxi Cen­tra­le Haar­lem bena­der­de de direc­teur van Spaar­ne­lan­den mij met het idee om samen iZoof Elec­tric Taxi op te zet­ten. Ik heb direct JA gezegd. Het rij­den met elek­tri­sche taxi’s was altijd al een doel voor mij en nu kon het rea­li­teit wor­den. Het idee om men­sen met afstand tot arbeids­markt een nieuw per­fec­tief te bie­den vond ik ook een gewel­dig idee. Nu coach ik deze groep men­sen en ik zie ze weer ple­zier heb­ben in hun werk als taxi­chauf­feur. Dat geeft mij enorm veel vol­doe­ning. Naast mijn rol als mana­ger ben ik ook direc­tie­chauf­feur. Ik vind het gewel­dig om naast mijn werk­zaam­he­den op kan­toor ook op pad te gaan met klan­ten als hun directiechauffeur.”

Moha­med, mana­ger en (directie)chauffeur iZoof