Een steen­tje bijdragen

“Het geeft mij veel vol­doe­ning om voor een bedrijf als iZoof Elec­tric Taxi te mogen wer­ken. Ik ben iemand die gelooft dat ver­an­de­ring voor een bete­re toe­komst bij jezelf begint. En waar kan dat beter dan bij iZoof. Een bedrijf dat er alles aan doet om het groe­ne rij­den op de kaart te zet­ten. En dat ik tij­dens mijn werk een steen­tje bij­draag aan een scho­ne­re lucht, dus een bete­re toe­komst voor ieder­een vind ik zeker iets om trots op te zijn.”

Fir­man, Chauf­feur iZoof