Terug naar overzicht

“In mijn laat­ste jaar van de oplei­ding Niveau 4 ICT Appli­ca­tie ont­wik­ke­laar op het Nova Col­le­ge in Hoofd­dorp moest ik een eind­sta­ge doen. Via de eige­naar van het bedrijf Trip­Ma­na­ger, waar ik eer­der heb gewerkt, ben ik in con­tact geko­men met Spaar­ne­lan­den. Trip­Ma­na­ger werkt samen met Spaar­ne­lan­den voor iZoof Cars­ha­ring en de iZoof Mobi­li­ty Hub. Voor deze start-ups kon ik mijn eind­sta­ge doen. Ik heb de fac­tu­ra­tie opge­zet en uit­ge­voerd voor iZoof Cars­ha­ring en hield me bezig met de nieuws­brief en web­si­te. Na een aan­tal maan­den sta­ge kwa­men ze bij zus­ter­be­drijf iZoof Elec­tric Taxi man­kracht te kort. Hier kon ik als bij­baan­tje wer­ken bij de taxi­cen­tra­le, gecom­bi­neerd met back­of­fi­ce werk­zaam­he­den. Na mijn sta­ge werd ik gevraagd om voor iZoof Cars­ha­ring de fac­tu­ra­tie te blij­ven doen. Daar­door werk­te ik naast mijn twee dagen taxi ook twee dagen bij Cars­ha­ring. Later kwam er nog eens één dag Spaar­ne­lan­den bij, voor Pro­ject Onder­gronds. Van­af dat moment werk ik full­ti­me voor Spaarnelanden/iZoof. Het werk bevalt me zeer goed en ik heb hele fij­ne collega’s!”

Jason, Cen­tra­list iZoof