Leuk en zeer lonend werk

“Mijn car­ri­è­re in de taxi­bran­che is begon­nen bij Taxi Cen­tra­le Haar­lem. In mijn tus­sen­jaar ben ik als full­ti­me chauf­feur en cen­tra­list gaan wer­ken. Dit ver­an­der­de in een part­ti­me func­tie toen ik weer mijn stu­die ging her­vat­ten. Na ruim twee jaar gewerkt te heb­ben onder de naam van Taxi Cen­tra­le Haar­lem ben ik ver­der gegaan als chauf­feur en cen­tra­list bij iZoof Elec­tric Taxi. Het duur­za­me ini­ti­a­tief van iZoof Elec­tric Taxi spreekt mij zeer aan. Ik vind dat wij als per­soon ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de aar­de en de toe­kom­sti­ge gene­ra­ties. Het werk is hier­door niet alleen leuk om te doen maar ook zeer lonend.”

Tuf­an, cen­tra­list en chauf­feur iZoof