Leuk team en een warm nest

“Hal­lo, even voorstellen…ik ben Bou­ke, 61 jaar oud. Mijn loop­baan begon in 1997 bij de rei­ni­ging, des­tijds nog als uit­zend­kracht. In de loop der jaren heb ik bin­nen Spaar­ne­lan­den op vele afde­lin­gen mijn werk ver­richt en veel mee­ge­maakt. Voor­al de jaren dat ik huis­ont­rui­min­gen deed met deur­waar­ders en de Offi­cier van Jus­ti­tie. Maar ik ben ook een paar maal licha­me­lijk stuk gegaan door opge­lo­pen let­sels. Ik heb aan­ge­ge­ven dat ik niet meer het tem­po kon bij­be­nen van de nieuwe jon­ge lich­ting collega’s. Bij iZoof Elec­tric Taxi kreeg ik de moge­lijk­heid om gede­ta­cheerd te wor­den als taxi­chauf­feur. Laat ik dat nou van 1988 tot 1996 al gedaan heb­ben bij een ander taxi­be­drijf. Dus nu heb ik bij iZoof Elec­tric Taxi mijn oude job weer, en wat is het weer leuk om die diver­se men­sen rij­den in een 100% elek­tri­sche Hyun­dai. Leuk team ook bij iZoof, een warm nest. Zo zoof ik op mijn gemak en met een big smi­le naar mijn pen­si­oen toe!”

Bou­ke, Chauf­feur iZoof