Terug naar overzicht

“Als taxi­chauf­feur ben ik begon­nen bij Taxi Cen­tra­le Haar­lem en heb de switch naar iZoof mee­ge­maakt. Ik vind het leuk om bij het bedrijf te wer­ken dat als eer­ste in Haar­lem elek­trisch is gaan rij­den. iZoof heeft ook veel inge­zet op digi­ta­li­se­ren waar­door ze het voor de chauf­feurs mak­ke­lij­ker maken dan het voor­heen was.”

Miquel, Chauf­feur iZoof