Met ple­zier naar mijn werk

“Bij Spaar­ne­lan­den werk­te ik bui­ten bij de Rei­ni­ging en in het Wijk­team. Zwaar werk wat voor mij steeds moei­lij­ker werd en waar­door ik uit­ein­de­lijk ziek thuis kwam te zit­ten. Bij iZoof kon ik re-inte­gre­ren als taxi­chauf­feur. Door­dat het werk licha­me­lijk veel min­der zwaar is kon ik weer full­ti­me wer­ken. Het team van iZoof heeft me goed opge­van­gen en bege­leid. Inmid­dels ben ik een uit­ste­ken­de chauf­feur en ga ik elke dag met veel ple­zier naar mijn werk. Voor­al het rij­den met klan­ten maakt mij erg blij.”

Jim­my, Chauf­feur iZoof