Zake­lijk ver­voer op maat2022-07-13T15:31:49+02:00

Zakelijk vervoer op maat

iZoof Elec­tric Taxi is jouw part­ner als het gaat om mili­eu­vrien­de­lijk, zake­lijk ver­voer. Hier­bij rich­ten we ons op een duur­za­me samen­wer­king met bedrij­ven, hotels en zorg­in­stel­lin­gen in de regio Haar­lem. Wat kun­nen we voor je betekenen?

Bedrij­ven

Heb je regel­ma­tig ver­voer nodig naar zake­lij­ke afspra­ken? Wil je lie­ver naar Schip­hol gere­den wor­den, zodat je onder­weg onge­stoord kunt werken?

Hotels

Voor hotels is het fijn om een vast aan­spreek­punt te heb­ben voor taxi’s. Immers: hotel­gas­ten zijn vaak op zoek naar regi­o­naal vervoer.

Zorg­in­stel­lin­gen

Soms moet er een taxi wor­den gere­geld voor pati­ën­ten. Bijv. om naar een zie­ken­huis­af­spraak te gaan of om naar huis gebracht te worden.

TX-Keur

iZoof Elec­tric Taxi is gecer­ti­fi­ceerd met het TX-Keur, het offi­ci­ë­le lan­de­lij­ke kwa­li­teits­keur­merk voor taxivervoer ...

Ga naar de bovenkant