Zake­lijk2020-12-16T10:36:30+01:00

Zakelijk

Wij zijn goed in zakelijk vervoer. Of het nu gaat om directievervoer, woon-werkvervoer van het personeel of het vervoeren van een jubilaris of VIP-gasten van een bedrijf: onze professionele en betrouwbare chauffeurs staan voor jullie klaar.

Ons klantgerichte team heeft ruime ervaring met het vervoer van specifieke doelgroepen, waaronder directies, kinderen, ouderen en patiënten.

Ook voor het vervoeren van pakketjes of spoedzendingen zijn wij beschikbaar. Wij zorgen voor een snelle, veilige en betrouwbare service. En dat natuurlijk voor een gunstig tarief!

Waar­om je voor iZoof moet kiezen

Eigen dash­board

Boek snel en een­vou­dig via een eigen dash­board. Krijg inzicht in de reis­his­to­rie per per­soon, alle gemaak­te en geboek­te rit­ten én de duur­za­me prestaties.

Maan­de­lijk­se factuur

Maan­de­lijks een fac­tuur voor de gere­den rit­ten gespe­ci­fi­ceerd op datum, tijd­stip, ver­tre­kadres, bestem­ming en de naam van de ver­voer­de persoon.

Duur­za­me prestatie

Door de keu­ze voor iZoof Elec­tric Taxi draagt het bedrijf bij aan een scho­ne­re lucht. Zo reis je duur­zaam, gemak­ke­lijk en com­for­ta­bel naar de vol­gen­de afspraak.

Direc­tie­ver­voer

Onze goed opge­lei­de direc­tie­chauf­feurs beschik­ken over het CCV-D1 cer­ti­fi­caat en zijn van­zelf­spre­kend discreet …

Cabin Crew vervoer

Wij ver­zor­gen crew ver­voer op con­tract­ba­sis en heb­ben dus veel erva­ring met het ver­voe­ren van cabinepersoneel …

Re-inte­­gra­­tie & detachering

In onze rui­me erva­ring als Soci­al Enter­pri­se heb­ben wij een kli­maat weten te cre­ë­ren waar­in er meer aan­dacht is voor …

TX-Keur

iZoof Elec­tric Taxi is gecer­ti­fi­ceerd met het TX-Keur, het offi­ci­ë­le lan­de­lij­ke kwa­li­teits­keur­merk voor taxivervoer …

Onze klan­ten

Bekijk voor wie we nog meer werken

Wat zeggen onze klanten

Ga naar de bovenkant