Bedrij­ven

Heb je regel­ma­tig ver­voer nodig naar zake­lij­ke afspra­ken? Wil je lie­ver naar Schip­hol gere­den wor­den, zodat je onder­weg onge­stoord kunt wer­ken? Elk bedrijf of onder­ne­ming heeft ande­re behoef­ten. Maar één ding is zeker: je vindt het belang­rijk dat jouw ver­voer schoon en elek­trisch is. iZoof Elec­tric Taxi is een betrouw­ba­re par­tij als je op zoek bent naar duur­zaam, zake­lijk taxivervoer.

  • Vas­te part­ner voor bedrijven
  • Maan­de­lijk­se facturatie
  • Draagt bij aan duurzaamheidsdoelen
  • Zake­lijk ver­voer op maat
  • Vol­le­di­ge ontzorging

Waar heb je behoef­te aan? Wat kan iZoof hier­in bete­ke­nen? We gaan graag met je in gesprek.