Terug naar overzicht
Samen naar duur­zaam en soci­aal vervoer

In Haar­lem zag Spaar­ne­lan­den dat bewo­ners, bezoe­kers en onder­ne­mers zich meer en meer bezig­hou­den met duur­za­me mobi­li­teit. Daar­om heeft Spaar­ne­lan­den iZoof Public Dri­ve geïn­tro­du­ceerd. iZoof is een Soci­al Enter­pri­se die vor­men van duur­za­me mobi­li­teit met elkaar ver­bindt. De mens en zijn gedrag staan daar­bij centraal.

Wij vin­den dat duur­za­me mobi­li­teit voor ieder­een betaal­baar en beschik­baar moet zijn.
Dank­zij iZoof kun­nen men­sen gelei­de­lijk over­scha­ke­len van bezit naar gedeeld bezit. iZoof is een mobi­li­teits­con­cept dat elek­tri­sche taxi, deelauto’s, elek­trisch goe­de­ren­ver­voer en Mobi­li­ty Hubs met elkaar combineert.

iZoof Car Sharing

Samen met minder auto’s in Haarlem, en daarmee onze stad groener, socialer en gezonder te maken. Elektrisch autodelen is de toekomst! Lees meer

iZoof Electric Taxi

Iedereen moet gebruik kunnen maken van een schone, elektrische taxi. Snel, veilig en betrouwbaar. Voor een gunstig tarief. Bestel hier je rit.

iZoof Mobility Hub

Zelf kiezen hoe en wanneer je reist met een duurzaam vervoermiddel, zonder langlopend abonnement en mét een gunstig tarief. Lees meer

iZoof Mobilitykaart

Een kaart plus een rekening voor reizen met verschillende mobiliteitsdiensten. Wil je meer informatie of er één aanvragen? Binnenkort meer informatie.

iZoof Sustainable Logistics

Elektrische stadsdistributie: een 100% elektrische vuilniswagen verzorgt de inzameling van batterijen, lampen en e-waste. Wil je meer weten? Neem contact op.

iZoof Solar Station

Je voertuig altijd en overal kunnen opladen. Waar en wanneer je maar wil. Lees er meer over of vraag je eigen iZoof Solar Station aan.