Zorg­in­stel­lin­gen

Soms moet er een taxi wor­den gere­geld voor pati­ën­ten. Bij­voor­beeld om naar een zie­ken­huis­af­spraak te gaan of juist om van het zie­ken­huis naar huis gebracht te wor­den. Een vast gezicht geeft een vei­lig gevoel.

Bij ons kun je ver­trou­wen op de juis­te hulp en bege­lei­ding tij­dens elke rit. Ver­voer naar afspra­ken of ope­ra­ties, voor pati­ën­ten, art­sen of mede­wer­kers: iZoof regelt het.

  • Vas­te afspraken
  • Een ver­trouwd gezicht
  • Vei­lig de weg op
  • 100% elek­trisch
  • Pas­sen­de hulp en begeleiding

Wat zijn jul­lie wen­sen? Een fij­ne samen­wer­king staat voor­op. We horen graag van je.